Р.бр. Презиме и име Одељење
1 Гороњић Филип I1
2 Рајић Милан I1
3 Мандић Вуле I2
4 Стојановић Михаило I2
5 Друловић Сузана II1
6 Пешић Јелица II1
7 Рвовић Дијана II2
8 Дробњаковић Бојана II2
9 Луковић Јелена III1
10 Својић Ћорђе III1
11 Вефић Мелиса III2
12 Матовић Милоје III2
13 Рвовић Марија III3
14 Петрић Ивана III3
15 Ћурдић Филип - члан школског одбора IV1
16 Бихорац Бењамин - председник IV1
17 Пушичић Анђела -записничар IV2
18 Паљевац Ерна - члан школског одбора IV2