Тим за самовредновање и вредновање школе

 1. Гујаничић Иван- проф. француског језика
 2. Поповић Милица- проф. географије
 3. Рвовић Милош- проф. физичког васпитања
 4. Перошевић Мартиновић Милана
 5. Матовић Цупара Стана- координатор
 6. Аврамовић Дијана- родитељ
 7. Својић Ђорђе- ученик

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

 1. Зековић Миладин- проф. механике
 2. Хаџић Елвира- проф. електро групе предмета
 3. Шапоњић Предраг -проф. машинске групе предмета
 4. Шапоњић Слободанка -проф.математике
 5. Брајовић Станко- проф.математике
 6. Чичић Ћамил-проф. машинске групе предмета
 7. Мусић Авдић Далида- председник тима
 8. Мујагић Алија проф. електро групе предмета
 9. Перошевић Мартиновић Милана- проф. српског језика и књижевности
 10. Матовић Цупара Стана- педагог

Тим за стручно усавршавање

 1. Матовић Цупара Стана- председник тима
 2. Љубомир Обућина проф. електро групе предмета
 3. Брајовић Станко- проф.математике
 4. Туркмановић Ћамил- проф. филозофије
 5. Павловић Ивана- проф. електро групе предмета

Тим за инклузивно образовање

 1. Шапоњић Слободанка-проф.математике
 2. Шапоњић Предраг- проф. машинске групе предмета
 3. Думић Данко- проф. физичког васпитања
 4. Матовић Цупара Стана- педагог

Стручни актив за развој школског програма

 1. Миливоје Ћировић-директор
 2. Стана Матовић Цупара-педагог 
 3. Елвира Хаџић- проф. електро групе предмета -председник
 4. Мандић Александра- наставник економске групе предмета
 5. Младеновић Драган-наставник практичне наставе
 6. Зековић Миладин- професор механике
 7. Јовановић Миленија-проф.економске групе предмета

Стручни актив за школско развојно планирање

 1. Василић Ђорђе- проф.програмирања- председник
 2. Ђенадић Драгиша- проф.практичне наставе
 3. Ћировић Радованка- проф. економске групе предмета
 4. Никачевић Станко- проф. ликовне уметности
 5. Јаџић Снежана- проф. биологије
 6. Батаковић Љиљана-родитељ
 7. Којовић Лука- ШО
 8. Вефић Мелиса- ученик
 9. Стана Матовић Цупара- педагог

Педагошки колегијум

 1. Ћировић Миливоје- директор
 2. Матовић Цупара Стана- педагог
 3. Гујаничић Иван- стручно веће језика
 4. Василић Ђорђе-  стручно веће електро струке
 5. Шапоњић Слободанка- стручно веће природних наука
 6. Туркмановић Ћамил- стручно веће друштвених наука
 7. Младеновић Драган- стручно веће машинске струке
 8. Ћировић Радованка- стручно веће економске струке
 9. Шапоњић Предраг- координатор практичне наставе
 10. Ђенадић Драгиша- предеставник ШРП
 11. Зековић Миладин- представник ШП