Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Main Menu

Main Menu

Available Courses

 • Kurs iz predmeta Računari za učenike odeljenja III/2 obrazovnog profila elektrotehničar računara.
 • Kurs iz predmeta Praktična nastava za učenike odeljenja I/1 obrazovnog profila elektrotehničar računara .
 • Osnove elektrotehnike 1


 • Kurs iz predmeta Praktična nastava za učenike odeljenja II1 obrazovnog profila elektrotehničar računara
 • Ovaj kurs je namenjen za predmet Osnove automatskog upravljanja, tj. za učenike 4. razreda.


 • Kurs iz Racunarstva i informatike • Osnove elektrotehnike za odeljenje II 1
 • Kurs iz predmeta Digitalna elektronika za učenike odeljenja III1 obrazovnog profila elektrotehničar računara
 • Kurs iz predmeta Električna merenja za učenike odeljenja II1 obrazovnog profila elektrotehničar računara
 • Kurs iz predmeta Praktična nastava za učenike odeljenja I1 obrazovnog profila elektrotehničar računara
 • Kurs iz predmeta Elektrotehnički materijali za učenike odeljenja II1 obrazovnog profila elektrotehničar računara.
 • Elektroenergetika je predmet, koji u toku radne nedelje ima dva časa teorijske nastave. Elektroenergetika je podoblast elektrotehnike koja se bavi proizvodnjom, prenosom i distribucijom električne energije, kao i električnim uređajima priključenim na takve sisteme kao što su generatori, elektromotori, transformatori i uređaji energetske elektronike. Iako je veći deo ove oblasti usresređen na trofazne naizmenične sisteme, koji su standard za prenos i distribuciju, značajan deo oblasti bavi se konverzijom između jednosmerne i naizmenične struje, kao i razvojem specijalizovanih sistema koji se koriste u avionima i za električnu železnicu.
 • Kurs iz predmeta ElektronikaII za učenike odeljenja III1 obrazovnog profila elektrotehničar računara • Kurs iz predmeta Merenja u elektronici za učenike odeljenja III1 obrazovnog profila elektrotehničar računara
 • Kurs iz predmeta Primena računara u elektrotehnici za učenike odeljenja II1 obrazovnog profila elektrotehničar računara.
 • Kurs iz računarstva i informatike.

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 Today Monday, 22 April 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Skip Latest News

Latest News

(No news has been posted yet)