Школовање на овом образовном профилу траје четири године, и приликом школовања ученици стичу теоријска и практична знања о моторним возилима и њиховој експлоатацији.

Овај образовни профил је формиран с циљем да ученицима омогући стицање теоријских и практичних знања о моторима са унутрашњим сагоревањем, моторним возилима, правилној експлоатацији и одржавању моторних возила, дијагностици исправности мотора и моторних возила, као и о основама заштите на раду и безбедности саобраћаја и саобраћајним прописима.

Ученицима се као обавезни део практичне наставе омогућува обука за возача "Б" категорије.

После завршеног школовања ученицима се пружа могућност запошљавања:

 • У осигуравајућим кућама
 • Сервисима за технички преглед
 • Аутотранспортним предузећима
 • МУП-у и Војсци
 • Приватном бизнису и др.

 Даље школовање ученици могу наставити на следећим факултетима:

 • Саобраћајни факултет
 • Факултет организационих наука
 • Технички и информатички
 • Полицијска академија
 • Војна академија
 • Електротехнички
 • Машински
 • Као и на свим другим високим струковним студијама.