Миливоје Ћировић Миливоје Ћировић Директор
Гина Обућина Гина Обућина Секретар
Стана Матовић Цупара Стана Матовић Цупара Педагог
Драгана Мандић Драгана Мандић Спремачица
Драгана Виторовић Драгана Виторовић Спремачица
Јагода Гујаничић Јагода Гујаничић Шеф рачуноводства
Љубенко Лешовић Љубенко Лешовић Домар
Милијана Жарковић Милијана Жарковић Спремачица
Светлана Матовић Светлана Матовић Спремачица