Техничка школа је званично почела са радом 1946.године. Те године је на петомесечни шегртско-занатски курс уписано 18 полазника који су учили за браваре, столаре, кројаче, обућаре, механичаре, месаре, трговце и шофере.

Петомесечни курс је убрзо прерастао у Стручну школу за ученике у индустрији и занатсву у трогодишњем трајању, и тадашњи ђаци су изучавали српски (народни) језик, руски језик, рачун и геометрију, физику, хемију, географију и народну историју, слободоручно и геометријско цртање, технологију материјала, алата, машина, сировина и производа, рачун за струку са геометријом, итд.

У наредном периоду свога развоја Школа је често мењала име, егзистирајући као Стручна школа за ученике у привреди, Школа за ученике у привреди, а од средине 50-их године установа ради као Мешовита школа ученика у привреди. Из једног годишњег извештаја се види да је 1956.године у Школу било уписано 23 ђака, а наставу је изводило осморо хонорарних предавача.

Крајем 50-их година школа је радила у згради Основне школе у Новој Вароши. Број заната који су ђаци изучавали није се посебно мењао, па су из школе најчешће излазили будући столари, обућари, брице, кројачи, штрикери...

Колектив 1954/55 Колектив 1954/55

Почетком шездесетих списак струка се проширује, па школа већ има и браваре, аутомеханичаре, електромеханичаре, електричаре. Од тада се струке мењају, наставни кадар постаје све стручнији, пракса квалитетнија, и школа почиње и са школовањем прецизних механичара, машинбравара, металостругара, израђивача предмета од гуме, електроинсталатера, итд. Школске 1963/64.године, школовало се 143 ученика, наредне године 159, а школске 1965/66.године 178 ђака, док је 81 квалификовани мајстор завршио школовање исте године.

Године 1967. Школа мења име. У октобру месецу те године је поднет захтев да се промени назив школе, и школа убрзо добија назив Школа за квалификоване раднике, а убрзо добија име Школа за КВ раднике „Хајро Хаџимуртезић“ Нова Варош.

Крајем шездесетих година из Школе за КВ раднике излазиле су нове генерације тада већ пластичара, гумараца, конфекционара, штрикера, електричара... Школа је тих година била подстанар у згради Гимназије. Иако није имала својих учионица и учила, успешно су се остваривали наставни планови и програми из године у годину, а уведена су и нова занимања попут конобара, кувара, рецепционера.

Почетком седамдесетих година школа почиње кадровски да јача, а Школа коначно добија своје просторије. 1972. године наставно особље и ученици се усељавају у новоизграђену бараку у близини Гимназије. Први пут се у сопственим просторијама формира библиотека и књижевни фонд се значајно повећава.

Школа због повећаног броја ученика почиње да ради у две смене, набављају се нова наставна средства, примају се нови стручни сарадници. Школа по први пут организује феријалну праксу за угоститељску струку на Јадранском мору, и у Ровињ, а касније у Будву, на двоипомесечну праксу одлази по 40 ученика.

Реформом школства у Србији 1977.године школа постаје Образовни центар за средње усмерено образовање „Хајро Хаџимуртезић“. Уводе се нова занимања и подручја рада – економисти, финансијски и комерцијални техничари, машински техничари, угоститељско-туристички техничари. Сва ова занимања су била у четвртом степену стручне спреме и омогућавала су наставак школовања на вишим школама и факултетима.

Десетак година касније, након још једне реформе школства, од школске 1987/88.године почело је увођење нових планова и програма у образовању, а одлуком просветних власти Образовни центар „Хајро Хаџимуртезић“ и Гимназија „Пиво Караматијевић“ удружили су се у једну образовну установу под називом „Средња школа“ Нова Варош.

Године 1990. десила се нова трансформација, и од тада независно постоје Техничка школа Нова Варош  и Гимназија „Пиво Караматијевић“. У то време Техничка школа је радила у згради Гимназије у поподневној смени, а користила се и барака за обављање машинске праксе и теоријске наставе.

1994.године Школа се усељава у нову школску зграду у којој се и данас налази. Због бројне женске популације која долази у Техничку школу, уводи се нова струка – трговина и угоститељство, а школске 1995/96.године се уписује више од 500 ђака.

Техничка школа је данас модерна школа, која има савремена учила и наставна средства, и по свим критеријумима успешно остварује и реализује прописане наставне програме.   

Школа тренутно школује ђаке у подручјима рада електротехника, машинство и обрада метала, трговина, угоститељство и туризам и економија, право и администрација. Школа располаже са три кабинета информатике, приступом интернету (Wi-Fi), школском радионицом, спортском двораном, библиотеком са сопштом и стручном литературом, итд.

Техничка школа Нова Варош Техничка школа Нова Варош