Данас се живот не може замислити без рачунара. Кад то кажемо, мислимо на то, да нам је данас потребан у свим областима, што за рад, а што и за занимацију. Његов спољашњи изглед нам делује можда прост, али његова унутрашњост је замршена разним компонентама, чиповима и осталим деловима. Сваки рачунар има могућност да се усавршава додавањем, мењањем и поправком разних делова. Рачунар нам омогућава разне занимације као што су нпр. писање, цртање, играње разних игрица, слушање музике, гледање филмова итд.

Електротехничар рачунара је традиционално један од најатрактивнијих смерова у нашој школи. У току школовања ученици стичу знања о деловима, конструкцији и раду савремених рачунара тј. оспособљавају се за рад на хардверу и софтверу, за одржавање електронике самог рачунара, реализовање програма на рачунару.

Образовни профил је веома атрактиван и омогућава стицање знања примењујући програме MS Office-a (Word, Excel, Интернет,..), програме за цртање електричних шема (AutoCAD, Protel, Orcad), програме за симулацију рада електричних кола и система (Electronic Workbench). Програмирање подразумева рад са програмским језицима C, C++, C# и Visual C#. Електротехничари рачунари умеју да повежу делове рачунара (монтажа), уоче и отклоне проблеме и квар у рачунарском систему, инсталирају оперативни систем, апликативни софтвер и периферне уређаје, повежу и подесе локалну рачунарску мрежу,…

Након завршетка смера електротехничар рачунара ученици: 

  • су оспособљени за проверавање исправности компоненти рачунара, 
  • умеју да дијагностификују кварове одређене компоненте рачунара, 
  • умеју да склопе и расклопе рачунар, 
  • познају архихектуру рачунарског система и принцип рада сваке компоненте, 
  • су оспособљени да инсталирају разне оперативне системе, подешавају интернет, умрежавају рачунаре, инсталирају антивирусне програме, користе услужне програме, инсталирају и одржавају апликативне програме, 
  • су способни да самостално програмирају у језицима C, C++ и C#,
  • разумеју концепте релационих база података и способни су да дизајнирају базе података, 
  • познају архихектуре PLC контролера и умеју да програмирају ПЛЦ контролере.

Добро опремљене лабораторије и кабинети за рачунарство и информатику и програмирање у нашој школи представљају добру основу за стицање потребног знања из области рачунарства.

Након завршетка школовања ученици стичу звање електротехничар рачунара  и оспособљени су за рад у електропривреди, као и у свим привредним и ванпривредним делатностима где је потребно познавање рада на рачунару. Већ годинама електротехничари рачунара успешно уписују и завршавају факултете и више школе као што су: електротехнички, машински, саобраћајни, ФОН, економски, правни, учитељски...

Електротехничари на лабораторијским вежбама Електротехничари на лабораторијским вежбама