Техничка школа Нова Варош у први разред средње школе у школској 2017/18. години уписује следеће образовне профиле:

1. Подручје рада машинство и обрада метала

Машински техничар моторних возила - 30 ученика

2. Подручје рада трговина, угоститељство и туризам

Туристички техничар - 30 ученика

Средњу школу могу уписати сви ученици који заврше основну школу и положе завршни испит.

Приликом уписа сви ученици се рангирају на основу бодова стечених током школовања у основној школи (максимално 70 бодова, при чему се успех из шестог разреда множи са четири, а из седмог и осмог са пет) и бодова стечених на завршном испиту односно малој матури (максимално 30 бодова, при чему сваки тест на малој матури носи по 10 бодова).

Ученици који су освојили неку од награда на такмичењима могу стећи додатне бодове, и то највише 20 додатних бодова по предмету, при чему се у обзир узимају само освојена прва, друга и трећа места на републичким и међунраодним такмичењима.

Број бодова које ученик носи из основне школе можете израчунати коришћењем калкулатора који се налази овде.

За упис у средњу школу потребна су следећа документа:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
  • Сведочанство о завршеној основној школи
  • Сведочанства последња три разреда основне школе
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Лекарско уверење за упис у средњу школу
  • Дипломе о освојеним наградама