20.06.2016.године у 13.15 часова у Техничкој школи у Новој Вароши је одржана радионица на тему „Реаговање у случајевима дигиталног насиља“, а која је наставак радионице која се бавила мерама заштите на друштвеним мрежама и која је одржана у нашој школи у мају месецу.

Ову радионицу су припремили и презентовали професори Техничке школе Елвира Хаџић, Ћамил Чичић и Ђорђе Василић, а реализацији радионице је учествовало још неколико наставника, родитеља и ученика.

Циљ ове радионице је био упознавање учесника са појмовима дигиталног (електронског) и сексуалног насиља, нивоима насиља, начинима реаговања на ове врсте насиље, интервентним и превентивним мерама, итд. 

Нарочита пажња је посвећена препорученим начинима реаговања деце које су жртве или сведоци оваквог насиља, као и мерама које би требало да предузму родитељи деце и запослени у васпитно-образовним институцијама.

Један део презентације је посвећен начинима пријављивања ових видова насиља, од одељења за високотехнолошки криминал Министарства унутрашњих послова Републике Србије, до начина пријављивања случајева дигиталног насиља на популарним друштвеним мрежама.

Након презентационог дела радионице, учесници (наставници, родитељи, ученици) су дискутовали на ову тему кроз унапред припремљене ситуације које су пред њих постављене, и покушали да дају одговоре на питања како реаговати и утицати на спречавање дигиталног и сексуалног насиља.

Материјал коришћен за радионицу можете преузети овде.